Seutuvertailut 2020–2021: Peruskoululaisten määrä kasvoi 1,4 %

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on julkaissut vuosittaiset esi- ja perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen seutuvertailut. Esi- ja perusopetuksen seutuvertailusta käy ilmi, että Tampereen kaupunkiseudulla perusopetuksen oppilasmäärä sekä koulujen keskimääräinen koko ovat kasvaneet.

Tampereen kaupunkiseudun kokoaman esi- ja perusopetuksen seutuvertailun mukaan lukuvuonna 2020–2021 seudulla oli yhteensä 38 201 perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilasta. Lukuvuodessa oppilaiden määrä oli kasvanut noin 550 oppilaalla eli 1,4 prosentilla.

Oppilasmäärän kasvun myötä myös seudun koulujen keskimääräinen koko on kasvanut.

Esioppilaiden lukumäärä on puolestaan viime lukuvuonna vähentynyt noin 70 oppilaalla edelliseen lukuvuoteen nähden. Lukuvuonna 2020–2021 seudulla oli yhteensä 4 324 esioppilasta.

1–5-vuotiaiden lasten määrässä mahdollinen käänne

Varhaiskasvatuksen seutuvertailun mukaan varhaiskasvatusikäisten lasten (1–5-vuotiaat) määrä seudulla on edelleen vähentynyt.

”Vuosi 2020 kuitenkin osoitti, että käänne on mahdollisesti tapahtunut ja lasten määrä voisi vähitellen tasaantua ja jopa kääntyä nousuun”, suunnittelupäällikkö Tommi Ruokonen arvioi.

Päiväkotien käyttöaste laski merkittävästi koronaviruksen ilmaantumisen vuoksi maalis-huhtikuussa ja vaikka käyttöaste lähti toukokuussa nousuun, jäi loppuvuoden käyttöaste lähtötasoa alhaisemmaksi.

Lukiokoulutuksen seutuvertailusta käy ilmi, että opiskelijamäärät ovat olleet kasvussa. Opiskelijakohtaiset kurssimäärät ovat hieman supistuneet edeltävästä vuodesta.

Tietopankki päättäjille ja koulupolun kehittämisen työkalu

Seutuvertailut kokoavat yhteen Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan esi- ja perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen keskeiset tunnusluvut. Vertailut valmistellaan kaupunkiseudulla Pirkkalan kunnan suunnittelupäällikkö Tommi Ruokosen johdolla ja tiiviissä yhteistyössä opetuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa.

”Seutuvertailujen kokoaminen on samalla oppimisprosessi, joka rakentaa syvällisempää ymmärrystä palveluista ja tulevaisuuden tarpeista. Vertailut auttavat meitä kehittämään koulupolkua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle”, Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen kuvaa.

Seutuvertailut toimivat tietopankkina myös päätöksenteossa esimerkiksi kuntien talousarvioita valmisteltaessa. Vertailuja on päättäjien pyynnöstä kehitetty niin, että ne sisältävät myös kuntakohtaiset toimenpidesuositukset.

Tampereen kaupunkiseudulla on tehty nykymuotoisia seutuvertailuja vuodesta 2017 lähtien. Vertailussa käytettävät talous- ja toimintatiedot on kerätty kaupunkiseudun kunnilta keväällä ja kesällä 2021. Lisäksi lähteinä on käytetty Kuntaliiton ja Tilastokeskuksen tietoja.

Seutuvertailut:

Tutustu esi- ja perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen vertailuihin:

Lukiokoulutuksen seutuvertailu: Microsoft Power BI

Lisätiedot:

Tommi Ruokonen

Suunnittelupäällikkö, Pirkkalan kunta

040 133 5652

tommi.ruokonen@pirkkala.fi

Merja Nordling

Hyvinvointipäällikkö

040 588 1902

merja.nordling@tampereenseutu.fi