Seudun lähijunatulevaisuus kirkastuu

Valtiotoimijat ovat antaneet kommenttinsa Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tulevaisuutta koskevasta luonnosraportista. Seuraavaksi raporttiin pyydetään lausunnot kaupunkiseudun kunnista.

Seutuhallitus otti kokouksessaan 23.2.2022 vastaan valtiotoimijoiden kommentit Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen raporttiluonnoksesta. Raporttia kommentoivat liikenne- ja viestintäministeriö (LMV), Väylävirasto ja Traficom.

Kommenteissaan valtiotoimijat nostivat esiin mm. lähijunan kapasiteettikysymykset ja raskaan joukkoliikenteen edellyttämän matkustajakysynnän sekä rakentamiseen liittyvät kustannukset. Toimijat pitivät tärkeänä, että liikennejärjestelmää suunnitellaan seudulla kokonaisuutena, osana jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä ja seudun muuta suunnittelua.

LVM toi kommenteissaan esille myös uuden ostoliikennesopimuksen, joka varmistaa seudun junaliikenteen tulevaksi yhdeksäksi vuodeksi. Liikenteen lisääminen sopimuksen päälle on mahdollista.

Selvitystarvetta ratakapasiteetin ja seisakkeiden suhteen

Valtiotoimijat näkivät myös lisäsuunnittelun tarvetta. Ensimmäisessä vaiheessa keskeiseksi nousevat ratakapasiteettiselvityksen laatiminen sekä mahdollisia uusia seisakkeita koskevat esiselvitykset, jotka tulee tehdä ennen pidemmälle meneviä linjausten tai rakentamispäätösten lukkoon lyöntiä.

”Selvityksen myötä seudun lähijunaliikenteen kehittämistarpeista ja -tavoitteista on muodostunut kokonaiskuva. Seudun ja valtion yhteinen näkemys on, että seuraavaksi tarvitaan kohti konkretiaa vieviä selvityksiä ja suunnittelua, jotta voidaan sopia myös toteutuksesta, ja että tarvittava tietopohja löytyy käytössä myös pitkän aikajänteen suunnitteluun. Yksityiskohtia voidaan ratkaista myös suunnittelun tarkentuessa”, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru summaa.

Seuraavaksi raporttiluonnos lähetetään lausuntokierrokselle Tampereen kaupunkiseudun kuntiin.

Lähijunaliikenteen seudullisella suunnitelmalla Tampereen kaupunkiseutu varautuu MAL-sopimuksen 2024 – 2027 neuvotteluun.

Tampereen kaupunkiseudun johdolla valmisteltu selvitysraportti kuvaa lähijunaliikenteen tulevaisuutta kaupunkiseudulla vuosina 2030 ja 2050 ja esittelee toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitystyötä on valmisteltu laajassa yhteistyössä seudun kuntien, maakunnan liiton ja valtiotoimijoiden kanssa.

Tutustu seutuhallituksen kokousaineistoon: Seutuhallituksen kokoukset 2022 – Tampereenseutu

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo