Edunvalvontatyö vaikuttavinta liikkumisessa

Tampereen kaupunkiseutu on entistä saavutettavampi raitiotien, lähijunan ja lentoliikenteen kehityksen myötä. Sen sijaan suurten kaupunkiseutujen aseman nostamisessa on vielä työtä edessä. Seutuhallitus käsitteli kokouksessaan 30.3.2022 seudulla tehtävää edunvalvontatyötä.

Kuntayhtymän tehtävänä on huolehtia jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta. Edunvalvonnan tehtäviä hoidetaan yhdessä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan edunvalvontaverkoston kanssa.

Osana edunvalvontatyötä seutuhallitus käsitteli kokouksessaan 30.3.2022 hallitusohjelmatavoitteiden 2019 toteutumista. Hallitusohjelmatavoitteiksi oli kirjattu kolme teemaa: 1. Suurten kaupunkiseutujen aseman vahvistaminen, 2. Kaupunkiseudun sisäisen, kansallisen ja kansainvälisen saavutettavuuden parantaminen ja 3. Tutkimuksen, kulttuurin, osaamisen ja kansainvälistymisen edistäminen.

Seutujohtaja Päivi Nurmisen mukaan ensimmäinen kohta vaatii vielä työtä, sillä suurten kaupunkiseutujen asema ei ole hallitusohjelman kautta vahvistunut. MAL-sopimusmenettely on jopa laajentunut, ja kattaa nyt neljän suuren kaupunkiseudun lisäksi kolme pienempää kaupunkiseutua, joten suurena kaupunkiseutuna Tampereen seudun aseman ei voi sanoa parantuneen. Myös ekosysteemisopimukset ovat levinneet koko maahan. Myöskään kansallinen kaupunkistrategia ei ole onnistunut suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen korostamisessa.  

Raitiotie, lähijuna ja lentoliikenne myötätuulessa

Saavutettavuustavoitteissa on onnistuttu paremmin. Suurten kaupunkiseutujen erityishaasteet on tunnistettu ja otettu huomioon esimerkiksi Väylän investointisuunnitelmissa. Erityisesti Tampereen kaupunkiseudun sisäinen saavutettavuus on parantunut.

”Raitiotieliikenne ja uusi M-lähijunaliikenne ovat käynnistyneet. Raitiotietä ja lähijunaliikennettä myös edistetään seudulla erittäin aktiivisesti. Myös pääradan kehittäminen etenee, vaikkakin hitaasti ja paloittain, ja nopealle Suomi-radalle valmistellaan ratalinjausvaihtoehtoja”, Päivi Nurminen kertoo.

Myös lentoliikenteen kehitys seudulla näyttää myönteiseltä ja otti ison harppauksen eteenpäin, kun airBaltic saapui Tampere-Pirkkalan lentoasemalle. Myös Ryanair, SAS, Finnair ja lomalennot toimivat kentällä. Valtatien 3 kehittäminen on edennyt, ja valtatie 9 on Väyläviraston investointiohjelmassa ykkösprioriteettien joukossa.

Valmistautuminen uuteen hallitusohjelmaan käynnissä

Seutuhallitus kävi kokouksessa myös lähetekeskustelun vaikuttamisesta uuden hallituksen ohjelmatavoitteisiin. Tavoitteissa painotettiin kestävää siirtymää ja digitalisaatiota poikkileikkaavina tavoitteina. Muut teemat liittyivät liikkumiseen, teollisuuteen, osaamisen, ympäristöön ja kaupunkipolitiikkaan. Uutena teemana keskusteluun nostettiin hyvinvointi.

Tavoitteiden valmistelu jatkuu yhdessä muiden edunvalvontatoimijoiden kanssa. Seutuhallitus hyväksyy uudet hallitusohjelmatavoitteet kesän jälkeen.

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 754 3692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Uutisen kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo