Tampereen seudulla kirjoitettiin yhteinen kiertotalouden green deal -aiekirje

Tampereen kaupunkiseutu lähtee yhdessä maakunnallisen konsortion kanssa kiertotalouden green deal -skenaario- ja sitoumustyöhön.

Tampereen kaupunkiseutu, Pirkanmaan liitto, Tampereen yliopisto, Pirkanmaan jätehuolto oy, Business Tampere ja Verte Oy allekirjoittivat yhteisen kiertotalouden green deal -aiekirjeen keskiviikkona 29.6.2022 Tampereella. Lisäksi maakunnallisessa aloitteessa on mukana Tampereen kaupunki.

Nyt käynnistyvä kiertotalouden green dealin rakentaminen on kansallisesti tärkeimpiä prosesseja, joilla tuetaan siirtymää kohti kiertotaloutta Suomessa. Työtä tehdään strategisesti yhdessä sovittuihin tavoitteisiin, eri tahojen vapaaehtoisiin toimiin ja parhaaseen tietoon nojaten.

Green deal -sitoumuksen lähtökohtia valmistelevat ympäristöministeriö ja työllisyys- ja elinkeinoministeriö. Taustalla on 2021 valmistunut Kiertotalouden strateginen ohjelma, jonka pohjalta hallitus teki periaatepäätöksen huhtikuussa 2021.

Lisätiedot:

Päivi Nurminen

Seutujohtaja

040 7543692

paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi