Tampereen seudun lähijunaliikenteen jatkoaskeleet ovat valmiit

Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehitykselle raamit antava raportti on valmistunut. Työssä on hahmoteltu seudun lähijunaliikenteelle päämäärä eli tulevaisuuskuva sekä tarvittavat askelmerkit sinne pääsemiseen.

Juuri valmistunutta Tampereen kaupunkiseudun lähijunaliikenteen tulevaisuutta kuvaavaa raporttia on valmisteltu seudulla laajassa vuorovaikutuksessa seudun kuntien ja valtion toimijoiden, asiantuntijoiden ja luottamushenkilöiden kesken. Viimeksi raporttia kommentoivat kaupunkiseudun kunnat.

”Lausunnot saatiin kaikista seudun kunnista, ja ne ilmensivät voimakasta tahtoa kehittää seudun lähijunaliikennettä. Kunnat näkevät tärkeänä, että lähijunaliikenne sovitetaan osaksi koko joukkoliikennejärjestelmää, ja että sitä tarkastellaan seudullisesti, huomioiden lähijunan erityisen merkityksen kehyskunnille. Toimenpiteitä ollaan kunnissa myös sitouduttu viemään eteenpäin”, liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Touru summaa.

Kohti uusien seisakkeiden toteuttamista

Tapani Tourun mukaan keskeistä selvitystyössä on ollut hahmottaa yhdessä sitä, mihin ja kenen lähitulevaisuudessa tulee lähijunaliikenteen kehittämisen suhteen panostaa.

”Lyhyellä jänteellä on tärkeää saada hyödyt irti olemassa olevista raiteista ja luoda edellytyksiä pitkän jänteen kehitykselle. Raportissa määritetyt tiekartat luovat tähän selkeät askelmerkit”, Touru kuvaa.

Jotta konkreettista kehitystä voidaan saavuttaa, rajalliset resurssit tulee suunnata oikeisiin asioihin. Seuraavaksi suunnitellaan yhdessä valtion kanssa, mitä toimenpiteitä voidaan toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti.

”Junapalvelujen perusteeksi kysyntää tulee kasvattaa monin keinoin, muun muassa markkinoinnilla ja kaavoittamalla. Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteinen tavoite on, että seuraavassa MAL-sopimuksessa vuosille 2024 – 2027 sovitaan uusien seisakkeiden toteuttamisesta. Seutuyhteistyössä hihat kääritään nyt tämän tavoitteen saavuttamiseksi”, Touru sanoo.

Tutustu raporttiin: https://tampereenseutu.fi/wp-content/uploads/2022/06/220628_TKS_Lahijunaselvitys_hyvaksytty.pdf

Ensimmäinen seudullinen lähijunaliikenteen kehittämissuunnitelma tehtiin vuonna 2012, jolloin hahmoteltiin lähijunaliikenteen näkymiä Tampereen kaupunkiseudulla.

Viimeaikainen lähijunaliikenteen kehitys Tampereen kaupunkiseudulla:

Vuonna 2020 M-junan pilotti toi 25 uutta lähijunavuoroa Tampereen seudulle. Tampereen Tesomalle nousi uusi seisake vuonna 2021. Samana vuonna Nokian ja Oriveden asema-alueiden suunnittelu edistyi ja Lempäälän laituria jatkettiin MAL-sopimuksen mukaisesti. Vuonna 2022 LVM ja VR tekivät 9-vuotisen ostoliikennesopimuksen, joka takaa jatkon M-junalle. Tänä vuonna Nyssen ja VR:n lippuyhteistyö laajeni koskemaan myös matkakorttia. Loppukesästä ensimmäiset seudun itse hankkimat junavuorot aloittavat liikenteensä seudulla.

Lisätiedot:

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi

Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo