Ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat Tampereen seudun asukkaiden arjessa

Tampereen kaupunkiseudulla toteutetun kyselyn mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset tuntuvat seudun asukkaiden arjessa. Erityisen usein vastauksissa mainittiin kuumuus, liukkaus, myrskytuulet ja ilmastonmuutoksen aiheuttama ahdistus.

”Tampereen kaupunkiseudun asukkaiden kokemukset ilmastonmuutoksen vaikutuksista omaan arkeen vastaavat tutkimuksessa ennakoituja ilmastonmuutoksen vaikutuksia”, kertoo Tampereen kaupunkiseudun kehittämispäällikkö Antti Lippo.

Tampereen kaupunkiseudulla toteutetun asukaskyselyn mukaan arjessa erityisesti koetut haasteet tai lisääntyneet ilmiöt ovat kuumuus (54 % vastaajista), vuotuisen keskilämpötilan muutos (43 %), liukkaus (40 %), ilmastonmuutokseen liittyvä ahdistus (39 %) ja voimakkaat tuulet tai myrskyt (38 %).

Asukkaita, jotka eivät koe ilmastonmuutoksen vaikuttaneen mitenkään, oli 13 % vastaajista. Vähiten heitä oli nuorissa, alle 27-vuotiaissa vastaajissa (7 %) ja eniten 41–57-vuotiaiden vastaajien joukossa (16 %).

Keskustan kuumuus muuttaa arjen päivärytmejä

Kaikkein eniten asukkaat raportoivat kuumuudesta; sen mainitsi 53,9 % vastaajista. Kuumuuden kanssa kamppailevat mainitsivat usein tarpeen ostaa jäähdytyslaitteita tai keksiä asunnon viilentämiskeinoja.

”Viime vuosi oli äärettömän tuskainen ydinkeskustassa, sillä naapurustooni muodostui kuuma tasku. Aurinko lämmitti tiilen, betonin, asfaltin, lämpötilat pysyivät öisinkin tuskallisina eikä edes tuulettaminen auttanut. Meillä nukuttiin märkien pyyhkeiden alla”, eräs vastaajista kuvasi.

Vastauksissa kerrotaan keskustan välttelystä hellekausina ja asioinnin ajoittamisesta päivän viileämpiin tunteihin aamuisin tai iltaisin. Osa kertoo pakenevansa kaupungin kuumuutta omalle tai varta vasten vuokratulle mökille. Pysyviäkin muuttopäätöksiä voidaan tehdä kuumuuden takia: eteen tulee esimerkiksi muutto pohjoispuolen asuntoihin tai pohjoisempaan Suomeen. Avoimissa vastauksissa näkyy myös huoli varjostavien puiden ja paikkojen puutteesta tai vähentymisestä rakennetussa ympäristössä.

Ilmastoahdistus koettelee erityisesti nuoria

Ilmastonmuutokseen liittyvää ahdistusta kokevat erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset. Alle 27-vuotiaista vastaajista ahdistuksen mainitsi 63 % ja 28–40-vuotiaista vastaajista 50 %. Suureen ikäluokkaan kuuluvista ahdistusta kertoi kokevansa 19 % vastaajista.

”Vastaajien mukaan ilmastoahdistusta helpottaa ilmastonmuutosta hillitsevien ja ympäristön kannalta kestävien tekojen ja valintojen toteuttaminen omassa arjessa ja kulutuksessa. Vastauksista näkyy, että ihmiset tekevätkin valtavasti asioita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yksilöinä ja esimerkiksi luontokadon estämiseksi myös naapuriyhteisöissä. Monet asukkaat pyrkivät elämään kokonaisvaltaisesti kestävää elämäntapaa”, Antti Lippo summaa.

Hengitystieoireet ja liukastumiset yleistyvät

Avoimissa vastauksissa näkyy erilaisten ilmastonmuutokseen kytkeytyvien ilmiöiden kasvu. Moni vastaaja kertoo liukkaista talvikeleistä ja siitä, kuinka kävely ja pyöräily on vaikeutunut jäätymis-sulamissyklien lyhentyessä ja tihentyessä. Lisäksi vastauksissa on mainintoja hengitystieoireiden lisääntymisestä ja pohdintaa muutosta tai asunnon valinnasta sen ilmansuunnan tai puiden suoman varjostuksen perusteella.

Kyselyyn vastanneet omakotitaloasujat kertovat puolestaan remontti- ja investointitarpeista ja toimenpiteistä, joilla on parannettu rakenteiden suojausta, sadevesien ohjausta, hulevesien hallintaa ja viistosateilta suojautumista sadeolosuhteiden muuttuessa.

Bongaa ilmastonmuutos -kysely toteutettiin kesä-heinäkuussa 2022. Kyselyyn vastasi 564 asukasta Tampereen kaupunkiseudun kahdeksasta kunnasta.
Kysely toteutettiin osana Sopeutuva kaupunkiseutu -hanketta, jossa laaditaan sopeutumiseen liittyviä suunnitteluperiaatteita seudun rakennesuunnitelman tueksi ja suunnitellaan sopeutumistoimenpiteitä osaksi kuntien ilmastotiekarttoja. Sopeutuva kaupunkiseutu -hanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF).

EU:n rahoittama -logo

Lisätiedot:

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi