Seudullisten pyöräilyn pääreittien laatua nostetaan tavoitteellisesti

Tampereen kaupunkiseudulla tavoitellaan laadukkaan pyöräliikenteen verkon rakentamista. Seutuhallitus hyväksyi pyöräliikenteen seudullisia pääreittejä koskevan tavoitetilan kokouksessaan 28.9.2022.

Tampereen kaupunkiseudulle suunniteltiin ensimmäistä kertaa seudullinen pääpyöräilyverkko vuonna 2012. Ohjeiden ja kestävän liikkumisen suunnitelmien päivityttyä pyöräliikenteen pääreitit on ollut tarpeellista tarkistaa. Nyt valmistuneessa työssä on määritelty tavoitetila Tampereen kaupunkiseudun pyöräliikenteen pääreittien laajuudelle ja laatutasolle. Seudullinen pääverkko sisältää pyöräliikenteen yhteydet, joilla on erityinen seudullinen merkitys päivittäisessä liikkumisessa.

Seudullisia pyöräilyn pääreittejä 175 km verran

Tampereen kaupunkiseudun muodostavat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi. Seudullisia pääreittejä ovat Tampereelta kehyskuntien keskuksiin johtavat ja kehyskuntia yhdistävät kehämäiset pyöräilyreitit. Vuonna 2012 määritetyn seudullisen pääreitistön laajuus on noin 175 km, josta noin puolet (95 km) on Tampereen kaupungin alueella.

Seudulliset pääreitit ovat pyöräliikenteen verkon kannalta kuitenkin vain ”jäävuoren huippu”; ne yhdistävät seudun keskeiset keskukset toisiinsa laadukkaita ja laatutasoltaan yhtenäisiä yhteyksiä pitkin. Näiden yhteyksien lisäksi pyöräliikenteen laadukkaita yhteyksiä tarvitaan myös toisaalla – esimerkiksi Tampereella muita pyöräliikenteen pääreittejä seudullisten reittien lisäksi on 127 km.

Pyörällä seudun kaikkiin keskuksiin

Valmistuneen työn tavoitteena on luoda edellytykset polkupyörän käytölle arkisena kulkuvälineenä ja parantaa pyöräliikenteen asemaa katujen ja kaupunkitilan suunnittelussa. Liikennejärjestelmäpäällikkö Tapani Tourun mukaan jokainen osoite tulee lähtökohtaisesti olla saavutettavissa pyörällä.

”Polkupyörällä tulee voida turvallisesti ja sujuvasti saavuttaa kaikki kohteet kuten kodit, koulut, työpaikat, päiväkodit ja palvelut. Olennaista on tunnistaa pyöräliikenne liikenteenä ja kehittää olosuhteita sen mukaisesti. Erottelu kävelystä on tärkeää turvallisen kaupunkiympäristön kannalta”, Touru kuvaa.

Käytännössä pyöräilyolosuhteiden laatuun voidaan vaikuttaa monella tavalla.

”Yksikään kaupunki ei ole noussut pyöräilyn huippukaupungiksi ilman korkeatasoista infrastruktuuria. Se on keskeinen lähtökohta kaikelle muulle kehittämiselle”, Touru linjaa.

”Tampereen seudun jalankulun ja pyöräilyn reiteillä on jo nykyisin paljon mittaa. Nyt pitää panostaa reitistön laatutason nostamiseen tunnistaen pyöräliikenteen tarpeet.”

Työssä mukana seudun aktiivipyöräilijät

Valmistunut työ on suunniteltu laajassa yhteistyössä; sen valmisteluun osallistui liikenteen ja maankäytön suunnittelun asiantuntijoiden lisäksi paikallisia aktiivipyöräilijöitä.

Seuraavaksi Tampereen kaupunkiseudulla laaditaan kuvaus pyöräverkoston nykytilasta ja paikannetaan kehittämiskohteita.

Tutustu Pyöräliikenteen seudulliset pääreitit ja laatutaso -loppuraporttiin tästä.

Lisätiedot:

Tapani Touru

Liikennejärjestelmäpäällikkö

040 503 4237

tapani.touru@tampereenseutu.fi