Seutuvertailut 2021-2022: Varhaiskasvatuksen osallistumisaste jatkaa nousuaan

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä on julkaissut vuosittaiset esi- ja perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen seutuvertailut. Vertailujen mukaan varhaiskasvatuksen osallistumisaste on jatkanut nousuaan, ja myös lukiokoulutuksen opiskelijamäärät ovat kasvussa.

Varhaiskasvatuksen osallistumisaste on jatkanut nousuaan Tampereen kaupunkiseudulla edellisten vuosien tapaan. Vuonna 2021 seudun keskimääräinen osallistumisaste oli yli 3-vuotiaissa 91 %. Lukema sisältää päiväkoti- ja perhepäivähoitopalvelun sekä ostopalvelut ja palvelusetelillä hankitun palvelun. Tiedot käyvät ilmi Tampereen kaupunkiseudun kokoamasta varhaiskasvatuksen seutuvertailusta.

Varhaiskasvatuksen seutuvertailun mukaan yli 5-vuotiaiden osallistumisaste on seudulla peräti 95 %. Mikäli 5-vuotiaiden maksuton varhaiskasvatus toteutuisi, olisi seudulla noin 350 lasta, jotka voisivat vielä siirtyä varhaiskasvatuspalveluiden piiriin. Lasten varhaiskasvatukseen osallistumisella on tutkitusti todettu olevan myönteisiä vaikutuksia lapselle ja perheille.

Kunnat merkittäviä lukiokoulutuksen rahoittajia

Seutuvertailun mukaan lukiokoulutuksen opiskelijamäärät ovat kasvussa. Koulutuksen järjestäjät saavat lukiokoulutuksen järjestämiseen valtionosuusrahoitusta, jota myönnetään järjestäjäkohtaisen yksikköhinnan ja opiskelijamäärän perusteella. Valtionosuus kattaa vertailun mukaan aikaisempia vuosia suuremman osuuden lukiokoulutusta kaupunkiseudulla järjestävien kuntien kustannuksista.

”Jokainen kunta osallistuu lisäksi asukasluvun mukaan lukiokoulutuksen rahoittamiseen riippumatta siitä, toimiiko itse järjestäjänä vai ei”, Pirkkalan talousjohtaja Tommi Ruokonen kertoo.

Perusopetuksen oppilasmäärien kasvuvauhti hidastumassa

Seutuvertailun mukaan perusopetuksen oppilasmäärä on edelleen kasvanut, mutta kasvuvauhti on tasaantunut edellisiin vuosiin verrattuna. Lukuvuonna 2021–2022 seudulla oli yhteensä 38 409 perusopetuksen vuosiluokkien 1–9 oppilasta. Lukuvuodessa seudun peruskoulun oppilaiden määrä oli kasvanut noin 210 oppilaalla eli 0,5 prosentilla.

Seutuvertailu on tietopankki ja kehittämisen työkalu

Seutuvertailut kokoavat yhteen Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan esi- ja perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen keskeiset tunnusluvut. Vertailut valmistellaan tiiviissä yhteistyössä opetuksen ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoiden kanssa.

”Seutuvertailujen kokoaminen on samalla oppimisprosessi, joka rakentaa syvällisempää ymmärrystä palveluista ja tulevaisuuden tarpeista sekä auttaa meitä kehittämään toimintaa edelleen”, Tampereen kaupunkiseudun hyvinvointipalvelujen kehittämispäällikkö Satu Kankkonen kuvaa.

Seutuvertailut toimivat tietopankkina myös päätöksenteossa esimerkiksi kuntien talousarvioita valmisteltaessa.

Tampereen kaupunkiseudulla on tehty nykymuotoisia seutuvertailuja vuodesta 2017 lähtien. Vertailussa käytettävät talous- ja toimintatiedot on kerätty kaupunkiseudun kunnilta keväällä ja kesällä 2022. Lisäksi lähteinä on käytetty Kuntaliiton ja Tilastokeskuksen tietoja.

Tutustu Seutuvertailuihin tästä.

Lisätiedot:

Talousjohtaja Tommi Ruokonen
tommi.ruokonen@pirkkala.fi
puh. 040 133 5652

Kehittämispäällikkö Satu Kankkonen
satu.kankkonen@tampereenseutu.fi
puh. 040 588 1902