Avoin työpaikka: Projektiasiantuntija asemanseutujen kehittämiseen

Valtakunnallinen MAL-verkosto hakee projektiasiantuntijaa vuoden 2023 loppuun saakka kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen.

MAL-verkosto on valtakunnallinen kaupunkiseutujen sparraus- ja kehittäjäverkosto, joka etsii jatkuvasti uusia tapoja maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämiseen.

Tehtävänämme on luoda edellytyksiä kaupunkiseutujen kestävälle kehitykselle, elinvoimaisuudelle ja kestävälle saavutettavuudelle. Toimintamme perustuu valtion ja suurten kaupunkiseutujen vuoropuheluun kestävästä kaupungistumisesta, kansallisesta kaupunkipolitiikasta, seudullisen strategisen suunnittelun edistämiseen ja jäsenseutujen vertaisoppimiseen.

Verkoston jäseninä on 18 suurta ja keskisuurta kaupunkia tai kaupunkiseutua, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö sekä valtiovarainministeriö, Väylävirasto, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY) sekä Suomen Kuntaliitto. Kumppanina toiminnassa on myös tiedeyhteisö: Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Suomen ympäristökeskus SYKE. Verkostoa koordinoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymästä ja sitä ohjaa valtakunnallinen ohjausryhmä. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuin ja hankerahoituksella.

Tehtäväsi sijoittuu MAL-verkoston johtamaan työ- ja elinkeinoministeriön v. 2021–2023 rahoittaman Elinvoimaiset kaupunkiseudut -teemaverkoston koordinaatiotehtäviin, yhteistyössä hankekumppaneidemme SYKE:n ja Tampereen yliopiston kanssa. Katso lisää teemaverkostosta täältä.

Tehtäviisi kuuluu asemanseutujen kehitykseen keskittyvä Elinvoimaiset kaupunkiseudut -teemaverkoston osahanke, teemaverkoston eri hankeosuuksien yhteensovittamisen tukeminen sekä asemanseutuihin liittyvä tapahtuma- ja tietotuotanto (ml. asemanseudut.fi-sivuston uudistus) ja viestiminen. Osallistut myös muuhun MAL-verkoston toimintaan.

Odotamme sinulta tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, kokemusta verkosto- ja hanketyöskentelystä osana tiimiä sekä kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelun tuntemusta.

Tehtävä täytetään heti. Työ kestää vuoden 2023 loppuun asti eli teemaverkostohankkeen päättymiseen saakka. Palkkahaarukka on 2900–3200 euroa kuukaudessa riippuen työkokemuksesta.

Jätä hakemuksesi ja CV:si 19.3.2023 mennessä osoitteeseen: eero.purontaus@tampereenseutu.fi

Lisätietoja:

Eero Purontaus

Suunnittelupäällikkö, MAL-verkosto

040 038 8735

eero.purontaus@tampereenseutu.fi

Kati-Jasmin Kosonen

Kehittämispäällikkö, MAL-verkosto

040 195 2852

kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

MAL-verkosto / Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä, Kelloportinkatu 1 C, 33100, Tampere


Uutisen kuva: Anu Lohtander