Tampereen kaupunkiseutu ja sen kunnat varautuvat ilmastonmuutokseen

Tampereen kaupunkiseutu on koonnut yhteen työkaluja ilmastoriskien tunnistamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Tampereen kaupunkiseudun sivuilla julkaistun työkalupakin materiaalit auttavat organisaatioita ja kuntia tunnistamaan ilmastoriskejä ja niiden vaikutuksia sekä tukevat ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen suunnittelua. Työkaluihin kuuluu muun muassa Sopeutuva kaupunkiseutu -työkirja, joka voi toimia tarkistuslistana ja inspiraationa sopeutumistoimia suunnitellessa.

”Ilmastoriskejä voi vähentää merkittävästi varautumalla niihin ennalta. On helpompaa ja halvempaa ennaltaehkäistä vahinkoja kuin korjata niitä. Viisas varautuminen voi tuottaa myös hyötyjä esimerkiksi terveydelle, viihtyisyydelle ja luonnolle”, summaa kehittämispäällikkö Antti Lippo.

Materiaalit ja työkalut löytyvät sivuilta: https://tampereenseutu.fi/sopeutuminen/

Keskeisimpiä ilmastoriskejä Tampereen kaupunkiseudulla

Uusiin, Tampereen kaupunkiseudulla luotuihin työkaluihin kuuluvat riskikortit, joissa avataan kymmenen keskeistä sää- ja ilmastoriskiä, jotka tulee huomioida ilmastonmuutoksen myötä muuttuvissa olosuhteissa.

Ilmastonmuutoksen myötä syntyviä keskeisimpiä sää- ja ilmastoriskejä ja niiden vaikutuksia Tampereen kaupunkiseudulla ovat mm.

  • äärimmäisten hellejaksojen yleistyminen ja lämpötilojen kohoaminen sietokyvyn yläpuolelle
  • kesän kuivuuksien lisääntyminen ja veden niukkuus
  • rankkasateet ja niiden aiheuttamat hulevesitulvat
  • voimakkaiden myrskyjen lisääntyminen ja niiden vahingot ympäristölle
  • lajien ja taudinaiheuttajien levinneisyyksien muutokset
  • ilmastonmuutoksen etenemisen myötä muualta tänne heijastuvat vaikutusketjut esimerkiksi toimitusketjuihin, huoltovarmuuteen, hintoihin ja ihmisten ja eläinten muuttoliikkeisiin.

Sopeutumista tehdään seudulla yhteistyössä

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus käsitteli valmistunutta työkalupakkia kokouksessaan 29.3.2023. Työkalupakki syntyi tuotoksena Sopeutuva kaupunkiseutu -hankkeeseen, jossa kaupunkiseudun kumppanina toimi Tyrsky-Konsultointi Oy. Hanke on osa seudulla tehtävää, kuntien yhteistä ilmastotyötä, jota koordinoi Tampereen kaupunkiseudun Kestävä siirtymä -työryhmä.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on viime vuosina noussut kehittämisteemana esiin useassa kaupungissa ja monella seudulla. Esimerkiksi Tampereen kaupunki on allekirjoittanut 300:n eurooppalaisen kaupungin ja alueen kanssa ilmastonmuutokseen sopeutumisen peruskirjan, jolla sitoudutaan muun muassa tekemään yhteistyötä ja vaihtamaan parhaita kokemuksia muiden alueiden ja kaupunkien kanssa.

Antti Lippo

Kehittämispäällikkö

050 463 0732

antti.lippo@tampereenseutu.fi