Seudullinen tietohallintoyhteistyö syvenee uuden strategian myötä

Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus käsitteli 25.10. seudullisen ICT-strategian ja päätti lähettää sen seudulliseen yhteistyöhön osallistuviin kuntiin hyväksyttäväksi. ICT- eli tietohallintostrategiassa kuvataan muun muassa tulevien vuosien yhteistyön painopisteet ja strategiset tavoitteet.

Kaupunkiseudun tietohallinnon yhteistyörakenteen muodostavat Tampere, Ylöjärvi, Nokia, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Kangasala ja Orivesi. Lisäksi yhteistyöhön on liittynyt Hämeenkyrö. Kunnat järjestävät yhteistyössä muun muassa perustietotekniikan palvelut. Kunnat laativat vuoden 2023 aikana uuden Tampereen seudun ICT-strategian, joka ohjaa yhteistyötä tulevaisuudessa. Valmistelusta vastasi tietohallinnon seudullinen johtoryhmä.

”Tampereen seudun tietohallintoyhteistyön visio on mahdollistaa asukkaille, työntekijöille ja yhteisöille sujuvaa arkea edistyksellisillä ICT-palveluilla. Seudullinen yhteistyömallimme on ainutlaatuinen ja lisää Tampereen kaupunkiseudun kilpailukykyä, summaa Tampereen kaupungin tietohallintojohtaja Maria Nikkilä, joka toimii myös tietohallinnon seudullisen johtoryhmän puheenjohtajana.

Seudullinen ICT-yhteistyö laajenee sovelluksiin

Seudullisessa ICT-strategiassa kuvataan tulevien vuosien yhteistyön painopistealueet sekä miten ja missä järjestyksessä yhteistyötä kehitetään. ICT-strategia sisältää työn taustoituksen, nykytilan analyysin, seudullisen tietohallintoyhteistyön vision, arvolupaukset ja strategiset tavoitteet sekä toimeenpano- ja viestintäsuunnitelman.

Lähivuosina yhteistyössä keskitytään vahvistamaan ja kehittämään hyvin toimivaa ja kyberturvallista ICT-perustaa kuntien yhteishankinnoilla. Lisäksi seudullista ICT-yhteistyötä laajennetaan työntekijöiden ja asukkaiden käyttämiin sovelluksiin. Ensimmäiseksi yhteistyö aloitetaan kasvatuksen ja opetuksen sovelluksissa, kuten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tietojärjestelmä eVaka.

Seudullinen ICT-strategia pohjautuu seutustrategiaan. Seudullinen ICT-yhteistyösopimus on tarkoitus päivittää strategian hyväksymisen jälkeen.

ICT-yhteistyön seudullinen järjestäytyminen oli seutuyhteistyön ensimmäisiä askelia kuntayhtymän perustamisen jälkeen. Yhteistyö on sopimuspohjaista, ja sen valmistelu on organisoitu tietohallinnon seudullisen johtoryhmän kautta. Johtoryhmässä on jokaisella jäsenkunnalla edustus. Päätöksenteko tapahtuu kunnissa, ja vastuukuntana toimii Tampere. Yhteistyötä ohjaa seudullinen ICT-strategia.

Tutustu seudulliseen ICT-strategiaan tästä.

Lisätiedot:

Maria Nikkilä
Tietohallintojohtaja, Tampereen kaupunki
Puh. 040 581 1477, maria.nikkila@tampere.fi

Päivi Nurminen
Seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä
Puh. 040 754 3692, paivi.nurminen@tampereenseutu.fi