Tampereen seudun kärjiksi MAL-neuvotteluihin raideliikenne ja kohtuuhintainen asuntotuotanto

Seutuhallitus käsitteli kokouksessaan 27.9.2023 Tampereen kaupunkiseudun tarpeita vuosille 2024-2027 solmittavaan MAL-sopimukseen. Rahoitus halutaan varmistaa raideliikenteen eli ratikan ja lähijunan seuraaville kehitysvaiheille sekä kohtuuhintaiselle asuntotuotannolle.

Vuosille 2024-2027 valmisteltavan maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen eli MAL-sopimuksen neuvottelut ovat käynnistyneet valtion ja seitsemän MAL-seudun kesken. Sopimukset ovat osa valtion kaupunkipolitiikkaa. Sopimukset ovat 12-vuotisia, ja ne päivitetään neljän vuoden välein. Valtion tavoitteena on sopimusten valmistuminen ripeässä tahdissa.

Kaupunkiseudulla on hyvät valmiudet neuvotteluihin, koska kunnat ovat juuri hioneet yhteisen näkemyksen Rakennesuunnitelma 2040+ -työssä. Seudulla on myös ajantasainen tietopohja niin asuntopolitiikan tarpeista kuin liikennejärjestelmän kehittämisestä.

”Aikaisempien kierrosten perusteella seudun kunnilla on erinomainen kyky ja tahtotila toimeenpanna sopimuksen sisältöä. Olemme myös valmistautuneet erityisen hyvin tälle neuvottelukierrokselle”, seutujohtaja Päivi Nurminen toteaa.

Seutuhallitus on käsitellyt sopimusneuvotteluita varten priorisoidut kaupunkiseudun hankkeet valtio-osapuolelle esitettäväksi. Seudun näkemys on, että pitkäjänteistä kumppanuustyötä tulee jatkaa MAL-sopimuksen vision 2030 pohjalta ja keskittyä neuvottelemaan seuraavan neljän vuoden toimenpiteistä.

Ratikan ja lähijunan kehittäminen vaatii rahoitusta

Liikennejärjestelmätyön suhteen seutuhallitus tahtoo varmistaa rahoituksen raideliikenteen eli ratikan ja lähijunan seuraaville kehitysvaiheille. Raitiotien osalta näihin kuuluu Pirkkala-Linnainmaa ja Lielahti-Ylöjärvi-reitit. Lähijunaliikenteen uusien seisakkeiden tavoittelulla edistetään lähiliikenteen kehittymistä ja kilpailun avautumista. Tampereen henkilöratapihan uudistaminen tukee vahvasti lähijunaliikenteen kehitystä.

Lisäksi seudun tarpeisiin kuuluvat joukkoliikenteen tuki ja pyöräliikenteen tukeminen sekä elinkeinoelämän vaatiman logistiikan, kuten valtateiden 9, 12 ja 3, kehittäminen.

Asuntotuotanto ja puhtaat investoinnit tarvitsevat tukea

Kaupunkiseutu kasvaa nykyisestä asukasmäärästä noin 70 000 asukkaalla vuoteen 2040 mennessä. Väestömäärä edellyttää noin 47 000 uutta asuntoa.

Kohtuuhintaisen asuntotuotannon osuus on seututasolla 25 %. MAL-neuvotteluissa tavoitteena on pitää ARA-tuotannosta kiinni eli jatkaa valtion tukea kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon. Kohtuuhintainen asuntotuotanto on tärkeä työvoiman saatavuuden, eriytymisen ehkäisemisen sekä asuntomarkkinoiden toimivuuden kannalta. 

Elinvoiman lisäämiseksi kaupunkiseudulla on valmistauduttu seudullisten yritysalueiden kehittämiseen erityisesti tilaa vaativan teollisuuden tarpeisiin. Hallitusohjelmassa on kirjaukset puhtaan energian Suomesta ja investointien edistämisestä.

”Tähän keskusteluun meillä on hyvät lähtökohdat”, toteaa kaupunkiympäristön palvelualueen johtaja Mikko Nurminen Tampereen kaupungilta.

Kaupunkiseutu tavoittelee valtiokumppanuutta myös asuinympäristön laadun ja vehreyden lisäämiseen. Toimenpiteinä on muun muassa käynnistää siniviherstrategian laadinta ja vaalia viherrakennetta.

Lisätiedot:

Päivi Nurminen
Seutujohtaja, Tampereen kaupunkiseutu
Puh. 040 754 3692, paivi.nurminen@tampereenseutu.fi

Mikko Nurminen
Johtaja, kaupunkiympäristön palvelualue, Tampereen kaupunki
Puh. 040 801 2665, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Kaisu Kuusela
Seutusuunnittelupäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu
puh. 040 579 3396, kaisu.kuusela@tampereenseutu.fi

Tapani Touru
Liikennejärjestelmäpäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu
Puh. 040 503 4237, tapani.touru@tampereenseutu.fi


Uutisen kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo