Yhä useampi koululainen osallistuu aamu- ja iltapäivätoimintaan Tampereen seudulla

Seutuvertailut kokoavat yhteen Tampereen kaupunkiseudun kahdeksan kunnan esi- ja perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen keskeiset tunnusluvut vuodelta 2022. Tampereen kaupunkiseudun seutuhallitus käsitteli seutuvertailut kokouksessaan 29.11.2023.

Tampereen kaupunkiseudulla tehtyjen seutuvertailujen mukaan osallistumisaste seudun varhaiskasvatuspalveluihin nousi hieman vuonna 2022. Varhaiskasvatusikäisten lasten määrä pysyi edellisvuoden tasolla.

– Syntyvyys laski koko maassa edellisvuodesta ja tämä näkyi myös varhaiskasvatusikäisten määrässä seudullisesti. Vuonna 2022 syntynyt ikäluokka oli edellistä pienempi lähes jokaisessa kunnassa. Syntyvyyden laskua tasoittaa kuitenkin seudullinen muuttovoitto, kertoo suunnittelija Henrik Hiekkataipale Tampereen kaupungilta.

Tukea tarvitsevien oppilaiden osuus nousi

Perusopetuksen oppilasmäärä Tampereen kaupunkiseudulla on seutuvertailujen mukaan pysynyt edellisen lukuvuoden tasolla. Perusopetukseen siirtyvät ikäluokat ovat kuitenkin aiempaa pienempiä, joten tulevaisuudessa oppilasmäärä saattaa kääntyä seututasolla laskuun.

Perusopetuksessa tukea tarvitsevien oppilaiden osuus on seudulla kasvanut. Tehostetun tuen oppilaiden osuus on vuonna 2022 kasvanut edellisvuoteen verrattuna 1 prosenttiyksiköllä.

Perusopetukseen osallistuvien aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen on vuonna 2022 lisääntynyt merkittävästi edelliseen lukuvuoteen verrattuna; kasvua on tullut 1. vuosiluokan oppilaiden osalta 4 prosenttiyksikköä ja 2. vuosiluokan oppilaiden osalta 6 prosenttiyksikköä.

Lukiolaisten määrä seudulla kasvoi

Lukiokoulutuksen oppilasmäärä seudulla on vuonna 2022 kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Kasvu selittyy Tampereen, Nokian ja Kangasalan lukiokoulutuksen aloituspaikkojen kasvulla. Tästä huolimatta tamperelaisten osuus tamperelaisissa lukioissa on laskenut.

Seutuvertailujen tiedot on kerätty kaupunkiseudun kunnilta keväällä ja kesällä 2022. Lisäksi lähteinä on käytetty Kuntaliiton, Tilastokeskuksen ja Opetushallituksen tietoja. Seutuvertailut on tehty yhteistyössä opetuksen, varhaiskasvatuksen ja lukiokoulutuksen asiantuntijoiden kanssa.

Tampereen kaupunkiseudulla on koottu seutuvertailuja vuodesta 2017 lähtien. Seutuvertailut rakentavat ymmärrystä seudun palveluista ja tulevaisuuden tarpeista ja tukevat kuntia päätöksenteossa. Päättäjien pyynnöstä vertailut sisältävät nyt myös kuntakohtaiset toimenpidesuositukset.

Tampereen kaupunkiseutuun kuuluvat Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Tutustu seutuvertailuihin tästä linkistä.

Lisätiedot:

Henrik Hiekkataipale
Suunnittelija, Tampereen kaupunki
henrik.hiekkataipale@tampere.fi

Merja Nordling
Hyvinvointipäällikkö, Tampereen kaupunkiseutu
merja.nordling@tampereenseutu.fi